Waarom een certificaat

Een rijbewijs of certificaat is geen verplichting volgens de Arbowet. Wel is de werkgever verplicht om werknemers te informeren over de risico's tijdens de werkzaamheden en hen te instrueren over veiligheid en gezondheid. Vaak word er door verzekeraars een aantoonbare kundigheid van de werknemer gevraagd.

Met het certificaat kun je aantonen dat je veilig kunt werken en een deskundige opleiding hebt gevolgd en voldoet aan de eisen van de verzekeraars . Deze opleiding is zowel theoretisch als praktisch en gericht op het veilig werken en de gevaren te herkennen.